Született :
1900 június 5-én
Budapest

Elhunyt :
1979 február 9-én
London

Fontosabb évfordulói :
 
1918 március 15-én behívják katonának, az észak-itáliai fegyverszünet után tér haza
 
1919 május 24-én evangélikus vallásra tér át.
 
1933 A náci hatalomátvétel után elhagyja Németországot és hazatér.
 
1934 Végleg Angliába települ.
 
1967 Nyugalomba vonul.
 
1974 Súlyos agyvérzést szenved.
 
   
"Nem félek a nyugdíjas kortól, mert egy új hobbit szereztem magamnak, írni társadalmi kérdésekrõl.

Most, hogy a jövõm nagyrészt már mögöttem van szenvedélyesen érdekel a jövõ, amelyet sohasem látok majd, azonban remélem, hogy írásaim hozzájárulnak a síma átmenethez egy igazán új korszakba."
60 kV-os Oszcilloszkóp
 
Gábor Dénes 1924-ben megkapta a Technische Hochschule diplomáját.
Némi tépelõdés után közölte az apjával, hogy szeretne doktorálni.
Ez azt jelentette, hogy még két-három évig eltartásra szorul.
De Gábor Bertalan örömmel fogadta elsõszülöttjének terveit.
A fiúnak a doktori disszertációhoz most már csak egy jó témára volt szüksége.
A fiatalember a fõiskolán kedvenc professzorához, Orlichhoz fordult, de neki semmi sem jutott az eszébe, így kénytelen volt Õ maga kiötleni a témáját.

Orlich professzor arra intette tanítványát, hogy ne vesztegesse az idejét valamiféle találmány kifundálására. "Manapság minden találmány használhatatlan, ami meg használható, azt valaki már elõbb kitalálta." Ez nem volt valami bíztató. Ám az a szellem, amelyben felnõtt, szinte követelte egy vegyésztõl, fizikustól vagy mérnöktõl, hogy találjon fel valamit. Õt persze az ösztökélte, hogy az a találmány, amellyel a világ elé áll, új elméleten alapuljon.
Doktori disszertációján munkálkodva bejelenthetett egy újdonságot. Megvalósította, hogy az elektromos áram önmagát fényképezze le az általa kipprelének elnevezett rendszer segítségével.
A nagyfeszültségû áramvezetékeken gyakran mutatkoztak hálózati zavarok, tranziens jelenségek, villámláskor vagy kapcsoláskor. Ezek csak néhány mikromásodpercig tartanak, mérésükre kellett valami mûszert feltalálni és elméletet kidolgozni.
Egy bizonyos mûszer már létezett, a Nobel-díjas Karl Ferdinand Braun vákuumcsöve, amely a katódsugaraknak mágneses térben való elhajlásán alapult, s amely a váltakozó elektromos áramok, elektromos rezgések idõbeli lefolyásának megállapítására szolgált.
Gábor Dénes a Braun-csõbõl alakított ki egy nagy sebességû, 60 kilovolton mûködõ oszcilloszkópot.
Ez volt az elsõ nagyszabású találmánya.
(Más kérdés, hogy Aachenban Rogowski professzor épp ezen dolgozott tanítványaival, és 1925-ben az elsõ gyorsrezgés észlelésében néhány héttel megelõzte Gábor Dénest.)

Az elsõ nagy találmány:
a 60 kilovolton mûködõ
oszcilloszkóp
 
A berlini doktorandust a padlótól a mennyezetig érõ oszcilloszkópjának megépítésében ketten segítették, akik részt vettek az elektromos kísérletekben is: Gábor Dénes hajdani lovas tüzér társa, a Berlinben ekkor orvosi szakra járó, de a fizika iránt is élénken érdeklõdõ Reiter Tibor, valamint a budapesti érettségi után nyomban a Technische Hochschuléra íratkozó Goldmark Péter.

Rezgésgerjesztési, áramvezetési kutatásairól és a relérendszerrõl 1926
és 1927 folyamán három német nyelvû tanulmányt írt az elektrotechnikai szaksajtóban (az Archiv für Elektrotechnik-ben), majd szakdolgozata a katódoszcilloszkópról füzet formájában jelent meg, kiegészítve a túláram elhárításával kapcsolatos kutatásokról szóló beszámolóval.

Gábor Dénes oszcilloszkópja sokkal erõsebb árammal mûködött, mint a Braun-csõ, és sokszorta érzékenyebb volt Braun mûszerénél. Ebben még nem különbözött volna számottevõen az aacheniak rezgésgerjesztõjének szerkezetétõl és mûködésétõl, de Gábor Dénes volt az elsõ, aki az elektronsugarak fókuszolásához használt rövid szolenoidokat vasköpennyel látta el. Azt is elérte, hogy a kipprelék a tranziens jel megérkezéséig a tengelyiránytól elhajolva tartották az elektronsugarat. A jel azután érkezésekor kikapcsolta a relét, és az elektronsugár szabaddá vált. Ez az oszcilloszkóptípus az egész világon elterjedt, ám idõvel igencsak csökkent a mérete.
1. Aeroplan-körhinta
2. Tranziens jelenségek
3. 60 kV-os Oszcilloszkóp
4. Holográfia
5. Plazmalámpa
6. Egyéb találmányai
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Szilárd Leó

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Gábor Dénes indexlap tetejére
Gábor Dénes index