Született :
1895 november 10-én
Páka

Elhunyt :
1979 szeptember 4-én
Budapest
Fontosabb évfordulói:
1948 Kossuth-díjat kap
1958 A Magyar Televízió 100 kérdés címû mûsorának fõszerkesztõje volt.
1964 Tata városa díszpolgárává választották
   
Örök álma volt, hogy tudományos játékszobákat létesíthessen, és 1995 õszén be is teljesült álma, megnyitották a Csodák Palotáját!
Öveges professzor Úr módszere

 

A számtan-fizika szakot azért választotta, mert ösztönösen vonzódott a tárgyi, a bizonyítható igazságok felé. Mikor tanítani kezdett még nem léteztek olyan tudományos könyvek, amelyeket nyugodtan ajánlhatott volna az ifjúságnak. Az egyetemen sem kísérletek bemutatásával oktatták a tantárgyakat, ez alól csak Eötvös Lóránd órái voltak kivételek, melyeket Öveges is látogatott.

Volt tanítványai legendákat mesélnek óráiról. Öveges titka valószínûleg az egyszerûség volt. Errõl azt tartotta: "A legegyszerûbb a legmûvészibb." Népszerûsége abban rejlett, hogy a legbonyolultabb kísérleteket is olyan nemes egyszerûséggel tudta elmondani, hogy azt még az iskolázatlan ember is megérthette. Beleképzelte magát a közönség helyébe, és csak azt mondta, amit Õ is szívesen hallott volna. Óráin egyébként ötöst csak az kaphatott, aki nem vett krétát a kezébe és a legbonyolultabb levezetést vagy jelenséget maga elé képzelve tudta elmondani.

 

Öveges tanár Úr az intézet kertjében természettant tanít

Az értelemnek és a szavaknak nagy súlya volt nála, a füzetek elsõ lapjára kedvenc jelmondatát íratta diákjaival: "Semmibõl nem lesz semmi!" Ezt a gondolatot maga is komolyan vette, és a nehéz helyzetekben mindig alkalmazta is. A gyerekeket munkára nevelte, és többször kijelentette:
"... nem azt akarom, hogy tudjanak egy bizonyos geometriai vagy fizikai szabályt; a célom az, hogy szokják a munkát, tanuljanak meg dolgozni!" Hitt az élõszó erejében, abban, hogy fontos a magyarázat. Kedvenc hasonlatát, amely egy jerikói rózsáról szólt, többször elmondta. Ez a rózsa egy "ronda, összeszáradt növény, de ha vízbe tesszük, csodálatosan szép, színes virág lesz belõle". A tankönyveket ilyen száraz valaminek tartotta, amit a tanári magyarázat tesz varázslatával teljessé, színessé. Kollégáinak többször elmondta: "A mi szerepünk a bányászlámpáé: csak oda akarunk elegendõ fénnyel világítani, ahol szükség van rá."

 

VIII. osztályos konviktorok a rektorátus elõtt
Öveges József tanár úrral és az igazgatóval (1937)

Egyik leghíresebb tanítványa Dr. Bászel Károly, aki Hollandiában és Németországban futott be tudományos karriert, elmesélte, hogy találmányainak zömét Öveges módszerének köszönheti. Mivel a legtöbb kutató csak laboratóriumban vagy rajzasztal mellet tud valami újat kitalálni, õ azonban erdõben sétálva, sötétben, álmatlan éjszakáin is tudott "kísérletezni", mert maga elé tudta képzelni mindazt amibõl egy találmánya megszületett.

Életmûvének legnagyobb részét az ismeretterjesztõ könyvek alkotják, melyeknek többsége 1945 után látott napvilágot. Egy kölcsön kapott német nyelvû, a mindennapi megfigyelések alapján érdekes ismereteket közlõ meteorológiai könyv hatására kezdett el írni. Számos kötetet jelentetett meg, s ezek a munkái mind-mind a természetnek, közelebbrõl a fizikának a jelenségeit magyarázták az áltudományoskodást irtózva kerülõ ízes magyar nyelven. Több mint harminc könyv - így emlegette õket: a gyermekeim - viseli a nevét. Némelyek több kiadást értek el, és néhányat több idegen nyelvre is lefordítottak. Több száz cikke jelent meg szaklapokban és napilapokban. 1953-tól több mint negyedszázadon át az "Élet és Tudomány" hetilap szerkesztõ bizottsági tagja volt. Szívesen jelentkezett tanulmányaival és az olyan, kisebb lélegzetû levélváltozatokkal is, amelyekkel még közelebb kerülhetett az olvasóhoz.

 

Öveges féle tanítás

Igazán népszerûvé a tévé és a rádió tette Õt. Már 1946-ban mikrofonba mondta elsõ elõadását. Ez az atombombáról szólt, s ezt késõbb még több mint kétszázötven elõadás követte: bõ tizenkét éven át rendszeresen mutatta be mindig izgalmasan érdekes kísérleteit a képernyõn. Nagy hatású természettudományos ismeretterjesztõ elõadásokat tartott. Oktatófilmeket írt, szerkesztett és játszott. Kezdeményezte a tudományos jelenségbemutatók, a tudományos játékszobák megteremtését, amelyekben szórakozva, tapasztalati úton juthatnak átélt tudáshoz az emberek.

Idõsebb korában sokan kihasználták szerénységét, segítõkészségét, kérõ levelek százai érkeztek hozzá. Öveges csak dolgozott, szerette volna kinyitni a tudás kapuját mindenki elõtt.

Fõmûvei:

Bevezetés a természettanba (Bp., 1948); A legújabb kor fizikája (Bp., 1951); Az élõ fizika (Bp., 1952); Elektromosságtan és Élet (Bp., 1953); Tudomány, Technika, Élet (Bp., 1960); Sugárözönben élünk (Bp., 1968); Elektrotechnika (Bp., 1970); Színes fizikai kísérletek a "semmibõl" (Bp., 1977; németül is); Játékos kísérletek az elektronnal (Bp., 1981). – Irod. Balázs Mihály-Papp Ferenc: Tanár úr készült? (Bp., 1968); Zágoni Ferenc: Emberek, utak, sorsok (Bp., 1974).
1. Öveges féle tanítás
2. Példa 1
3. Példa 2
 
A professzor Úr álma:
 
1. Csodák Palotája
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Csodák Palotája

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Öveges József indexlap tetejére
Öveges József index