Született :
1900 június 5-én
Budapest

Elhunyt :
1979 február 9-én
London

Fontosabb évfordulói :
 
1918 március 15-én behívják katonának, az észak-itáliai fegyverszünet után tér haza
 
1919 május 24-én evangélikus vallásra tér át.
 
1933 A náci hatalomátvétel után elhagyja Németországot és hazatér.
 
1934 Végleg Angliába települ.
 
1967 Nyugalomba vonul.
 
1974 Súlyos agyvérzést szenved.
 
   
"Nem félek a nyugdíjas kortól, mert egy új hobbit szereztem magamnak, írni társadalmi kérdésekrõl.

Most, hogy a jövõm nagyrészt már mögöttem van szenvedélyesen érdekel a jövõ, amelyet sohasem látok majd, azonban remélem, hogy írásaim hozzájárulnak a síma átmenethez egy igazán új korszakba."
Tranziens jelenségek vizsgálata
 
Gábor Dénes 1924 elején, zsebében az elektromérnöki diplomával úgy találta, hogy a legjobb az lenne, ha doktori kurzuson folytathatná tanulmányait.

A húszas években a nagyfeszültségû hálózatokban fellépõ tranziensjelenségek számos gyakorlati problémát okoztak, miközben a kvantitatív mérésekhez nem álltak rendelkezésre sem módszerek, sem eszközök.
A villámlásnál, átkapcsolásoknál egy-két milliomod másodpercre fellépõ átmeneti jelenségek, az ún. vándorhullámok a Braun-csöves oszcilloszkópokkal nem voltak vizsgálhatók.
A tranziensek detektálása érdekében Gábor a Braun-csövet belsõ fényképezésre alkalmas nagy sebességû oszcillográffá alakította.
Neki sikerült elérni, hogy maguk a tranziensek fényképezzék önmagukat egy ún. Kipp-relé segítségével.
A munka elõrehaladását jelzik a megjelent publikációk: Vándorhullámok felvétele oszcillográffal (1926); Vándorhullámok oszcillográf felvételeinek tökéletesítése (1927). 1927-ben megjelenik maga a disszertáció is "Kathodenoszcillograph" címen a "Forschungshefte der Studiengesellschaft für Hochspannungs-anlagen" címû lap elsõ számaként.

Gábor Dénes disszertációjának sikere nem volt kétséges, hiszen az oszcillográf folyamatos szivattyúzásával és a tranziensek rögzítése érdekében a fotólemez oszcillográfba helyezésével az érzékenység nagyságrenddel növekedett.
Gábor használt elõször vassal körülvett rövid tekercset az elektronok fókuszálására - Kipp-reléje a tranziens érkezéséig az egyik oldalon tartotta az elektronnyalábot; ilymódon maga a tranziens szabadította ki, tette mérésre alkalmassá a letapogató elektronsugarat.
Munkájának értékét a hasonló területen dolgozó Rogowski Aachenben azonnal felismerte, és a módszer végsõ változata mint Aachen-Berlin-modell terjedt el a világon.

Gábor munkájának utolsó szakaszában a 100 kV-os távvezetéken észlelhetõ tranziensek detektálását célzó kísérleteit a Német Nagyfeszültségû Kutatási Társulás anyagilag is támogatta.
Munkája során több szabadalmat is bejelentett, amelyek némelyikét késõbb haszonnal tudta értékesíteni.
A szabadalmakat tíz éves kora óta komolyan vette, nem sajnálta az idõt az egyébként meglehetõsen sziszifuszi igénybejelentõ kérvények megírásától.
Mindez nem választható el attól, hogy rendszeresen látogatta a tudományegyetem szemináriumait, lépést tartva a szeme láttára bontakozó kvantummechanikai forradalom eseményeivel.
1. Aeroplan-körhinta
2. Tranziens jelenségek
3. 60 kV-os Oszcilloszkóp
4. Holográfia
5. Plazmalámpa
6. Egyéb találmányai
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Szilárd Leó

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Gábor Dénes indexlap tetejére
Gábor Dénes index